2022ko Gida didaktikoa

Guía didáctica 2022

Unitate didaktikoa. Plastikako, ikusizko eta ikus-entzunezko hezkuntza (3.maila)

Unitate didaktikoa. Plastikako, ikusizko eta ikus-entzunezko hezkuntza (2.maila)

Unitate didaktikoa. Musika (4. kurtsoa)

Unitate didaktikoa. Musika (3. kurtsoa)

Unitate didaktikoa. Musika (1. kurtsoa)

Unitate didaktikoa. Atzerriko hizkuntza (4. maila)

Unitate didaktikoa. Atzerriko hizkuntza (3. maila)

Unitate didaktikoa. Atzerriko hizkuntza (2. maila)