KARTEL LEHIAKETA
“KULTURARTEKO BIZIKIDETZA IKUSARAZIZ”

1 - LEHIAKETAREN XEDEA

ZERUERTZ programa Zakan Sozial gizarte-ekimeneko kooperatibak garatu du eta Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuak, toki- erakundeei eta irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei, kulturen arteko bizikidetza sustatzeko eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko proiektuetarako, diruz lagundu du. Programa horrek "KULTURARTEKO BIZIKIDETZA IKUSARAZTEN" LEHEN KARTEL LEHIAKETArako deialdia egin du, Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eskaintzen duten ikastetxeentzat.

Ekimenak bizikidetza eta kulturen arteko elkarrizketa, eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka sustatuko dituen kartel bat diseinatzea proposatzen die ikasleei.

Jarduera honek helburu bikoitza du. Alde batetik, ikasleen sormena sustatzea kartel baten ekoizpenaren bidez, eta, gainera, gogoeta eta jarrera kritikoa sortzea pertsona migratuei eta errefuxiatuei lotutako aurreiritzien aurrean.

2 - PARTE-HARTZAILEAK

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eskaintzen duten Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztiek parte hartu ahal izango dute lehiaketan. Kartelak ikasleek egin behar dituzte (DBHko 1. mailatik DBHko 4. mailara), eta ikasle bakar batek, talde batek, gela oso batek, ikasturte oso batek edo ikastetxeko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasle guztiek egin ahal izango dituzte.

Ikastetxe bakoitzak kartel kopuru mugagabea aurkeztu ahal izango du. Ikasleek bakarrik sortu ahal izango dituzte kartelak. Kasu guztietan, ikastetxeak berak egingo du.

Gainera, ikastetxeen parte-hartzeak berekin dakar lehiaketaren oinarriak onartzea. Oinarri horiek webgune honetan daude eskuragarri: www.zakan.org.

3 - ESKAKIZUNAK, EPEAK, PARTE HARTZEKO MODUA Y FORMATUA

Kartelak jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan beharko dira. Ikastetxeek, kartelen egile diren aldetik, hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak urratzen dituzten elementuak ez entregatzeko konpromisoa hartuko dute (ikastetxeak dira, kartelen egile diren aldetik, ez-betetzearen erantzule bakarrak). Gainera, karteletan ezin izango da sartu elementu arrazistarik, matxistarik, xenofoborik, biq+foborik, edadistarik, klasistarik, kapazitista, ezta diskriminatzailea izan daitekeen beste edozein elementurik ere. Ikastetxeek izango dute, kartelen egile diren aldetik, irizpide horiek eta hirugarrenei eragindako kalteengatiko erreklamazioak (kalte moralak, plagioak, etab.) betetzeko ardura. Era berean, Zeruertzeko talde teknikoak hautagaitzaren bat ezabatzeko eskubidea izango du, diskriminazio-elementuren bat identifikatzen badu.

Kartelak bidaltzeko epea lehiaketaren oinarriak www.zakan.org webgunean argitaratzen direnean hasten da, eta 2023ko azaroaren 24an amaituko da, 12: 00 AMetan.

Kartelaren izenburua bat etorriko da kartelaren esloganarekin. Ikastetxeek www.zakan.org webgunean horretarako prestatutako formularioaren bidez eman ahal izango dute izena lehiaketan. Parte hartzen duten ikastetxe guztiek formularioa bete beharko dute beren datuekin. Ez da onartuko epez kanpoko lanik, eta kartelek ezingo dute ikastetxearen edo ikasleen izena erakutsi, ezta epaimahai adituaren bozketen anonimotasuna arriskuan jar dezakeen beste elementurik ere. Gainera, ezingo dute ur- markarik edo erabilera-eskubiderik gabeko irudirik eduki.

Kartelaren edukia, eslogana barne, edozein hizkuntza edo dialektotan egon daiteke idatzita. Gainera, JPEG fitxategiaren tamaina ezin da 4 MB baino handiagoa izan. Behar besteko bereizmena izan behar du, erreproduzitu edo argi inprimatu ahal izateko (300 ppp gutxienez).

Lehiaketan parte hartuko duten kartel guztiak www.zakan.org webgunean argitaratuko dira, parte hartzeko gutxieneko baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren.

4 - BOZKETA-PROZEDURA

Bozketa-prozedurak herri-bozketa publiko baten bidez egingo da. Edozein pertsonak parte hartu ahal izango du herri-bozketan, eta botoa telematikoki eman ahal izango du www.zakan.org webgunean horretarako jarritako atalean. Bozketak 2023ko abenduaren 1ean itxiko dira 12: 00 AMetan.

5 - DATUEN TRATAMENDUA ETA IRUDI-BAIMENA

Ikastetxeek karteletan argitaratzeko eta zabaltzeko agertzen den edozein pertsonaren irudi-eskubideen baimena izan beharko dute, gurasoena edo legezko tutoreena barne, baldin eta kartelean adingabeen irudiak agertzen badira.

Lehiaketan parte hartzeak beraz aurkeztutako kartelak edozein bitarteko, formatu edo euskarritan erreproduzitzeko, banatzeko, komunikatzeko, eskura jartzeko, eraldatzeko, ustiatzeko eta/edo automatikoki erabiltzeko eta ikastetxe irabazleei buruzko informazioa partekatzeko eskubideak baimentzea eta lagatzea esan nahi du. Baimen esklusiboa eta doakoa da, denbora-mugarik eta espazio-mugarik gabea. Baimen hori eman nahi ez duten ikastetxeek ez dute lehiaketan parte hartuko.

Aurkeztutako kartelei Creative Commons- Errekonozimendua – PartekatuBerdin lizentzia aplikatuko zaie. Horrek esan nahi du beste edozein pertsonak libre duela obra kopiatu, banatu eta jendaurrean jakinaraztea eta obra deribatuak egitea, jatorrizko obraren (eta deribatuak, egonez gero) egiletza aitortzeko eta obra lizentzia horrekin berarekin partekatzeko baldintzarekin.

6 - EBAZTEKO ETA JAKINARAZTEKO EPEA

Ikastetxe irabazlea 2023ko abenduaren 4tik aurrera jakinaraziko da.

Kartel irabazlearen albistea www.zakan.org webgunean argitaratuko da, baita Bogan taldearen beste sare/espazio batzuetan ere. Gainera, kartel irabazlea postaz bidaliko zaie Foru Komunitateko ikastetxe guztiei.

7 - SARIAK

Kartel bakarra sarituko da. Ikastetxe irabazleek kartel irabazlea jasoko dute inprimatuta, eta, gainera, beste ikastetxe guztietara bidaliko da.

Kartel guztiak argitaratu eta zabaldu ahal izango dira Zakan Sozialaren eta Bogan taldeko beste erakunde batzuen blogen, kanal sozialen eta webgunearen bidez, eta baita ikastetxeen webguneen eta blogen bidez ere. Ikasleek, irakasle-taldeek eta/edo ikastetxeek ere egokitzat jotzen dituzten sare sozialen bidez zabaldu ahal izango dituzte kartelak. Gainera, kartel irabazlea zabaldu eta/edo inprimatu aurretik, honako logo hauek sartuko dira bertan:

Logotipo Zakan Social